A kiválasztott menüpont tartalma a menüsor alatt látható.

Település:   
Megye:
Ország:
Díjazási év:
Műfajcsoport:
Műfaj:
Születési év: 1934
Halálozási év: 2018

Leírás

Bozó Györgyné Benke Terézia 1934-ben a Pest megyei Turán született. Gyermekkorától kezdve hímez, a nyolc osztály elvégzése után kezdett el intenzíven a népi díszítőművészeti hímzéssel foglalkozni. Nagynénje, Tóth G. Mihályné, tervező és hímző asszony, a Népművészet Mestere (1956) figyelt fel tehetségére, tőle tanulta meg az előnyomás tudományát, a hímzés technikai és művészi követelményeit, ezért Bozó Györgyné őt tekinti mesterének.

A turai hímzés kialakulását a néprajzkutatók az 1800-as évek végére, az 1900-as évek elejére teszik. A turai népviselet megkívánta, hogy az ottani, lányok, asszonyok fejre, nyakba és kézbe való kendőket viseljenek. Ezeken az öltözet kiegészítő darabokon, valamint az ingeken, pruszlikokon, ködmönökön, majd később a terítőkön is hímzést alkalmaztak. A terítők szélét slingelték, vagy horgolással, csipkével szegélyezték. Motívumkincsük rendkívül gazdag: az őszirózsás, folyó rózsás sorminták mellett a szív, a tulipán, indák, szárak, levelek és más motívumok is megjelentek. A Pest megyei község lakói körében a helyi, jellegzetes viseletből való „kivetkőzés” a századfordulón indult. Megmaradt azonban a turai lányok- asszonyok jellegzetes fehér lyukhímzéssel díszített, keményített vállkendője, valamint az aranycsipkés, fátylas újmenyecske főkötő.

Bozó Györgyné ennek a gazdag turai hímzéskultúrának az egyik kiváló képviselője, ma is igen aktív, fáradhatatlanul tanítja a turai asszonyokat, lányokat a hímzés tudományára.

A Népművészet Mestere kitüntetést 2000-ben kapta meg.

Egyéb elismerései:
Népi Iparművész – 1955.
Turáért Emlékérem, Tura Díszpolgára – 1999.

Források

Irodalom:

Farkas Ákos: Emlékezés elhunyt népművészeinkre. Turai Hírlap 2018/2. 10.
https://tura.asp.lgov.hu/sites/tura/files/imce/2018-12/TH%202018%20december%20for%20web.pdf

Flórián Mária: Turai hímzés. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon V. 369. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.

Domanovszky György–Varga Marianna: Mai Magyar Népi Iparművészet. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1983.


Asztalos István (szerk.): Tura története. Tura Nagyközség Önkormányzata, 2001.
„Kék szivárvány átkarolja az eget” című fejezet:
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Tura/index.htm

Képek munkáiról:
MTVA Archívum: Bozó Györgyné
https://archivum.mtva.hu/photobank/?query=Boz%C3%B3%20gy%C3%B6rgyn%C3%A9